Imatge Digital amb GIMP
(GIMP)

Creació i edició d'imatges digitals amb GIMP